Cách đọc mã số vòng bi

*Hệ thống mã số vòng bi:
Mã số vòng bị là một tổ hợp các chữ và số quy
định loại ổ, kích thước bao, độ chính xác của
kịch thước và độ chính xác vận hành, độ hở bên
trong và các thông số kỹ thuật liên quan khác.
Các mã số này bao gồm các số cơ bản và ký
hiệu bổ sung. Kích thước bao của những vòng bi
thường sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO, và
các mã số của vòng bị tiêu chuẩn này được xây
dựng theo quy định của JIS B 1513 (mã số vòng
bi cho vòng bi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0906.650.743 Báo giá, phản ánh, khiếu nại